Parikan Jangan Kacang

Parikan adalah pantun Jawa yang terdiri atas sampiran dan isi. Berikut ini adalah parikan yang berkaitan dengan Kacang.

Jangan kacang jangan kara, kaduk uyah kurang gula
Piwelingku mring pra mudha, aja wedi ing rekasa

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia
Sayur kacang sayur kara, kebanyakan garam kurang gula
Nasihatku kepada para pemuda, jangan takut dalam berusaha (kerja keras)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama