Peribahasa C

Berikut ini adalah arti dari peribahasa “Cupak tegak yang diisi”.
Berikut ini adalah arti dari peribahasa “Cubit paha kanan, paha kiri pun merasa juga”.
Berikut ini adalah arti dari peribahasa “Cupak sudah tertegak, suri sudah terkembang”.
Berikut ini adalah arti dari peribahasa “Corak kain mengikuti kehendak penenunnya”.
Berikut ini adalah arti dari peribahasa “Cupak berkeesaan”.