Peribahasa A

Berikut ini adalah arti dari peribahasa “Ada laut ada perompak”.
Berikut ini adalah arti dari peribahasa “Ada aku dipandang hadap, tiada aku dipandang belakang”.
Berikut ini adalah arti dari peribahasa “Ada Batang Ada Cendawan Ada Cendawan Tumbuh”.
Berikut ini adalah arti dari peribahasa “Ada bunga ada lebah”.
Berikut ini adalah arti dari peribahasa “Ada Nyawa Ada Rezeki”.