Maryati

Karya Maryati Empat koma lima juta daratan habis kau rayu.