Suyadi

Karya Suyadi Ketika Sang mentari bersemayam di singgasana sebelah barat