J. S. Khairen

Karya J. S. Khairen “Bagi ibu, impianku hanyalah mainan anak-anak!
Featured Image
Karya J. S. Khairen hujan adalah janji setia langit pada bumi
Karya J. S. Khairen Aku memilih untuk menjadi akar.