Peribahasa

Peribahasa /pe-ri-ba-ha-sa/ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti, yaitu kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu (dalam peribahasa termasuk juga bidal, ungkapan, perumpamaan).

Kumpulan Peribahasa
Peribahasa Ada Air Ada Ikan
Peribahasa Ada Aku Dipandang Hadap, Tiada Aku Dipandang Belakang
Peribahasa Ada Asap Ada Api
Peribahasa Ada Batang Ada Cendawan Ada Cendawan Tumbuh
Peribahasa Ada Beras Taruh Dalam Padi
Peribahasa Ada Biduk Serempu Pula
Peribahasa Ada Bukit Ada Paya
Peribahasa Ada Bunga Ada Lebah
Peribahasa Ada Gula Ada Semut
Peribahasa Ada Harga Ada Rupa

Bagikan: