Peribahasa

Berikut ini adalah arti dari peribahasa “Harum semerbak mengandung mala”.
Berikut ini adalah arti dari peribahasa “Harum menghilangkan bau”.
Berikut ini adalah arti dari peribahasa “Harta pulang ke tuan”.
Berikut ini adalah arti dari peribahasa “Harta orang hendak dikebas”.
Berikut ini adalah arti dari peribahasa “Harta orang hendak digalas”.