Pinto Janir

Karya

Karya Pinto Janir Keparat berlagak malaikat/