A. Rahim Qahhar

Karya

Karya A. Rahim Qahhar Kutanam bibit kutanam benih
Karya A. Rahim Qahhar Jangan bilang: Indonesia hanya Soekarno-Hatta berteriak merdeka